Pogledajte i preuzmite naše najvažnije dokumente

Naš programski dokument, arhitekturu i Katalog naših akceleratora za pametne industrije kao i Preporuke za razvoj digitalne platforme za pametne gradove.

b

Osnovali smo Udrugu za promociju pametnih industrija

8. srpnja 2021. godine, rješenjem (klasa: UP/I-230-02/2021-01/184, urbroj: 251-07-11-21-2) osnovana je Udruga za promociju pametnih industrija, upisana u registar udruga pod brojem 21014235.

Cilj je Udruge promicanje pametnih industrija te razvoj svjesnosti i znanja.

 

Udruga obavlja djelatnosti promocije razvoja i unaprjeđenja primjene pametnih industrija (Smart Industry) organiziranjem edukativnih predavanja, seminara, javnih tribina, zauzimanjem za široku primjenu pametnih industrija te međunarodnu razmjenu iskustava, organiziranje stručnih i znanstvenih skupova, provođenje projekata vezanih za promociju primjene novih poslovnih modela temeljenih na digitalnim platformama i na digitalnim ekosustavima, provođenje edukacije u vezi eksperimentiranja s novim digitalnim i 4IR tehnologijama u poduzećima, gradovima i obrazovnim institucijama te ostale djelatnosti sukladno članku 6. Statuta Udruge. Predsjednik Udruge je prof. dr. sc. Slavko Vidović a dopredsjednik je prof. dr. sc. Mario Spremić.

ODBORI 

  • Odbor za strateški razvoj i financiranje SI
  • Odbor za potporu DX poduzeća i digitalne platforme
  • Odbor za potporu start-up poduzećima i razvoj talenata
  • Odbor za digitalne ekosustave i dijeljenje iskustava
  • Odbor za AI i Big Data
  • Odbor za robotiku i automatizaciju
  • Odbor za SI infrastrukture i ponovnu uporabivost
  • Odbor za upravljanje u krizama, kibernetsku sigurnost i zaštitu u hibridnim sukobima

 

Smart Industry

Smart Industry, kao koncept razvoja i suradnje u određenoj gospodarskoj grani, ima svrhu ubrzati i olakšati digitalnu transformaciju poduzeća te ojačati konkurentnost određene gospodarske grane.

Smart Industry ne podrazumijeva isključivo industrijsku tranziciju već i socijalnu transformaciju, što se može postići isključivo kroz otvorenost i suradnju vlade, gospodarstva i sveučilišta.

Na prošlogodišnjem Brainstormu nastavili smo dobru praksu prikupljanja vaših ideja o razvoju pametnih industrija iz pogleda različitih dionika (od javnog sektora preko znanstvenih institucija i sveučilišta do onih kojih se to najviše tiče, poduzetnika). I ove godine vaše ideje pošaljite na mail adrese:

smart.industry@foi.hr

smart.industry@fer.hr

smart.industry@infodom.eu

 

Važno je razumijevanje tri tipa „smartnessa“ u industriji:

Smart Industry

je pitanje institucionalne suradnje, sinergije i sinkroniziranosti u digitalnoj ekonomiji.

Pametna industrija obuhvaća veći broj poslovnih subjekata u okviru jedne djelatnosti u kojima se napredne tehnologije koriste u horizontalno ili vertiklano povezanim organizacijama.

Smart Factory

je u fokusu poduzetnika i dio je digitalnih poduzeća.

Pametne tvornice su dio Smart Industry koncepta i uglavnom se odnose na tehnološku automatizaciju proizvodnog procesa. Temelj pametne tvornice su proizvodni roboti i korištenje umjetne inteligencije.

Smart LAB

okuplja talente i potiče razvoj digitalnih vještina.

Temelji se na primjeni IOT i ostalih suvremenih tehnologija i cilja na izgradnju platforme za učenje za studente.

Pogledajte zanimljivo iskustvo iz Nizozemske OVDJE. 

Deskriptivni model pametnih industrija

  1. Svrha pametnih industrija je uspostaviti suradnju kojom će gospodarske asocijacije, vlada i sveučilišta zajednički podržati razvoj određene industrije, svih njenih subjekata, radi povećanja konkurentnosti te industrije i poduzeća.
2. Najveća primjena Smart Industry modela je na razini poduzeća, na osnovnoj razini. Njena je svrha olakšati i ubrzati digitalnu transformaciju poduzeća (uključivo primjenu Digital Factory modela rada, kao predstavnika Industry0), a kroz inovacije proizvoda, poboljšanje korisničkog iskustva, razvoj ekosustava i nove poslovne modele dati ubrzane efekte. Time se postižu multiplikativni efekti i efekti umreženosti na razini industrije, a to sa stajališta razvoja znači da se povećava konkurentnost konkretne industrije koju smijemo zvati „pametna industrija“.
3. Ako se u jednoj važnoj industriji uspostavi primjena Smart Industry modela, smije se povjerovati da će se to gospodarstvo ubrzano razvijati, povećavati konkurentnosti prema drugim zemljama i potencijal izvoza rasti što je jedan od najvažnijih pokazatelja zrelosti i zdravlja gospodarstva neke zemlje.
4. Primjenom Smart Industry koncepta dobiva se i postiže veća pripremljenost projekata, strateških inicijativa i sposobnosti za upotrebu sredstava iz različitih izvora – korištenje ESI fondova posebno iz kategorije kohezija i konkurentnost. Hrvatska će time dobiti bolju pripremljenost, a i bolju efektivnost upotrebe iskorištenih sredstava.
5. Za razvoj potencijala Smart Industry-a nužna je široka pokrivenost svih područja zemlje i uključenost gradova i županija tako da se postiže jednaka prilika za sve te da pojedinac iz bilo kojeg kraja zemlje može pristupiti digitalno željenom ekosustavu i surađivati te inovirati poslovanje.
6. Razvoj digitalnih vještina i inovacijskih kultura, sa naglaskom na razvoj talenata za korištenje novih tehnoloških potencijala.
7. Suradnja između vertikalnih industrija i ICT zajednice za razvoj digitalnih platformi u pametnim industrijama i digitalnim tvornicama (pomoću velikih količina podataka, umjetne inteligencije i robota, uz primjenu otvorenih standarda i otvornih podataka).
8. Razvoj virtualnih zajednica i stvaranje vrijednosti, temeljeno na znanju i inovacijama, kroz digitalne ekosustave.

Ekosustav pametnih industrija

Radni okvir pametnih industrija

Smart industry – Pametnim industrijama do održivog rasta hrvatskoga gospodarstva

U okviru naslovne konferencije koju je 6. listopada 2020. godine organizirao Poslovni dnvenik s ciljem promoviranja važnosti primjene modela pametnih industrija za razvoj gospodarstva, predstavnici Infodoma održali su predavanje na temu Smart Industry: digitalna transformacija poduzeća i razvoj digitalnih ekosustava u fokusu.

BrainStorm o pametnim industrijama

U organizaciji Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu, Inovacijskog centra Nikola Tesla (FER-a), Ustanove za obrazovanje odraslih – ILBA te INFODOM Grupe 25. veljače 2020. u hotelu Westin održan je, u okviru Konferencije o digitalnoj transformaciji DTC 2020, BrainStorm „Smart Industry: Kako iskoristiti novu paradigmu za razvoj hrvatskog gospodarstva?“.

BrainStormom, koji je okupio državne tajnike i ostale dužnosnike ministarstava i državnih ureda, prorektore, dekane i profesore fakulteta, ravnatelje i suradnike raznih instituta te predstavnike gospodarskih asocijacija i poslovne zajednice, pokazali smo našu potrebu za izgradnjom pametnih industrija.

Konferencija 4. industrijska revolucija

InfoDom je kao tehnološki partner podržao organizaciju Liderove Konferencije 4. industrijska revolucija, koja se održala 3. srpnja u hotelu Westin u Zagrebu, a koja je okupila ključne dionike transformacijskih procesa u Hrvatskoj te svjetskih i europskih stručnjaka koji su kroz svoja iskustva dali preporuke za razvoj i primjenu Industrije 4.0 i u Hrvatskoj.
EU strateški program DEI – Digitizing European Industry sadrži vizije razvoja pojedinih „pametnih industrija“ te predstavljaju ishodište i za Hrvatsku i za zemlje regije SE Europe.

Prepoznajući važnost primjene pametnih industrija i u Hrvatskoj, a poučena iskustvima određenih europskih zemalja, INFODOM Grupa je u okviru priprema za DTC 2019 predstavila koncept Smart Industry Infrastructure for Digital Enterprises kao model suradnje koji će omogućiti ubrzani rast poduzeća i povećanje konkurentnosti pojedine industrije, i samog gospodarstva.

Pametne industrije baziraju se na suradnji kojom će gospodarske asocijacije, vlada i sveučilišta zajednički podržati razvoj određene industrije, svih njenih subjekata, radi povećanja konkurentnosti te industrije i poduzeća koja u ekosustavu djeluju.

Zašto pitanje digitalnih poduzeća i pametnih industrija?

Regulatorni okviri su toliko spori da usporavaju procese smartness, no u ekosustavu se kroz otvorenost i suradnju može ubrzati razvoj. Napredak nije moguć bez suradnje inovativnih gospodarstva, proaktivnih sveučilišta i pametne javne uprave.

Naš poslovni fokus je isporuka proizvoda i pružanje usluga za strateško upravljanje i digitalnu transformaciju gospodarstva i javne uprave kojima se pridonosi integraciji e-usluga, informacija i znanja u organizacijama te time postiže njihova veća učinkovitost, djelotvornost i agilnost, uz osnažene kapacitete.

Njegujući izvrsnost u znanju i vjerodostojnost u isporukama, kao vodiljom našeg poslovanja, težimo izgradnji društva koje će pravovremeno reagirati na izazove digitalnog doba, koristeći dobrobiti suvremenih tehnologija.

Želite li biti dio našeg ekosustava, javite nam se.

smartindustry@infodom.hr

+ 385 1 30 40 588

Andrije Žaje 61, 10 000 Zagreb