CRO SI Maturity Model

CroSI – Croatian Smart Industry (Hrvatska pametna industrija) je maturity model, prvenstveno namijenjen procjeni zrelosti industrijskih organizacija, tvrtki i tvornica za digitalnu transformaciju poslovanja. Pomoću njega može se relativno lako i brzo, odrediti trenutno stupanj (razina) zrelosti (AS-IS stanje) za uvođenje koncepta CroSI smart industry (SI) u proizvodne organizacije, tvornice i industrijske pogone. S tom procjenom njihovi rukovoditelji dobivaju novi, originalni prikaz vlastitog stanja razvoja ali iz nove, digitalne perspektive.

CroSI maturity model služi i za olakšavanje praktične provedbe SI koncepta te ne manje važno, za objektivno planiranje (TO-BE stanja) i praćenje provedbe, ocjenu i mjerenje (kroz benchmark pokazatelje) postignutih individualnih i skupnih SI rezultata. Na taj način se dobiva realna slika o dostignutom stupnju napretku granskih i nacionalnog SI projekata.

Obuhvat (scopeCroSI maturity modela je širok i obuhvaća cjelokupnu (prerađivačku) industriju ali je pogodan i za obavljanje industrijski specifičnih (granskih) procjena spremnosti za digitalnu transformaciju.

CroSI maturity model, dodatno, može poslužiti i kao praktično edukacijsko sredstvo unutar management okvira ali i unutar akademske zajednice koja se stručno bavi digitalnom transformacijom gospodarstva i industrije.

CroSI maturity model je prilagođen procjeni SI sposobnosti na dvije razine kako bi bio pogodan za primjenu kako kod malih i srednjih poduzeća (MSP) tako i kod velikih industrijskih organizacija. Kod ovih posljednjih, CroSI maturity model se može primijeniti i samo na dio njihove organizacije, čime se praktički omogućuje dualni (paralelni) pristup digitalnoj transformaciji unutar većih organizacija.

CroSI maturity model je pogodan kako za brzu samo-provjeru tako i za detaljnu ekspertnu procjenu provedenu od strane specijaliziranih SI eksperata i konzultanata.

Stupovi (pillars) i temelji CroSI maturity modela

CroSI maturity model se zasniva na šest značajnih koncepata koji se oslanjaju na već dostignuta pozitivna iskustva više različitih Industrie 4.0 i Smart Industry projekata u EU i svijetu.

Tehnologije za primjenu u CROSI Maturity Modelu

Izazovi digitalnih tehnologija i izazovi 4IR danas su podržani uslugama u Cloud okruženju, tako da je moguće i bez investicijskog kapitala pokrenuti i podržati Digital Business.

Cloud Computing
Mobile Computing
Big Data & Data Analytics
Social Networks
Internet of Things
Cyber Security
Autonomous Vehicles
Advanced Adaptive Robotics
Drones
Artifical Intelligence (AI)
Additive Manufacturing (3D Printing)
Blockchain
Energy Storage
Virtualization echnologies (VR & AR)

Želite li biti dio našeg ekosustava, javite nam se.

infodom@infodom.eu

+ 385 1 30 40 588

Andrije Žaje 61, 10 000 Zagreb