Podloga za razvoj i primjenu modela Smart Industry

Na nacionalnoj i europskoj razini brojni su dokumenti od strateškog značaja koji daju podlogu za razvoj i primjenu modela pametnih industrija i u Republici Hrvatskoj.

nacionalna razina

Nacionalna razvojna strategija 2030

najviši je akt strateškog planiranja u Republici Hrvatskoj te služi za oblikovanje i provedbu razvojnih politika Republike Hrvatske.  Nacionalna razvojna strategija sadrži dugoročnu viziju razvoja Republike Hrvatske i prioritete za ulaganje u desetogodišnjem razdoblju.

Strategija pametne specijalizacije

Ključni ciljevi Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske su poticanje gospodarskog rasta i radnih mjesta fokusirajući se na gospodarski i znanstveno-tehnološki sektor gdje Hrvatska ima najveći potencijal za pametni, uključivi i održivi rast temeljen na njenim prednostima i potencijalima za napredak i izvrsnost.

Strategija poticanja inovacija

Inovacijskom strategijom unaprijedit će se inovacijski sustav te zakonodavni i fiskalni okvir, utvrditi način komunikacije i modeli suradnje između javnog, znanstveno-istraživačkog i poslovnog sektora u cilju razvoja novih proizvoda, usluga, poslovnih procesa i tehnologije, te također način primjene rezultata znanstveno-istraživačkog rada u gospodarstvu i društvu u cjelini.

europska razina

Digitising European Industry - DEI

Inicijativa EK iz 2016. godine kojom se, u okviru provedbe strategije jedinstvenog europskog tržišta,  podupire razvoj europske industrije, neovisno o njezinoj veličini, sektoru ili lokaciji, u korištenju prednosti digitalnih inovacija za unapređenje proizvoda, poboljšanje poslovnih procesa te općenito prilagodbe poslovanja digitalnom dobu.

više informacija

 

Shaping Europe's Digital Future

Komunikacijom “Izgradnja digitalne budućnosti Europe” Europska komisija je predstavila pristup izgradnji digitalnog društva u kojem digitalne tehnologije trebaju biti u interesu ljudi i poduzeća, radi izgradnje otvorenog, demokratskog i održivog društva.

više informacija

Europska digitalna strategija

Digitalna tehnologija mijenja živote ljudi. Digitalnom strategijom EU-a Europska komisija želi postići da promjena bude u interesu ljudi i poduzeća te da EU-u pomogne u ostvarivanju klimatski neutralne Europe do 2050.

Što time dobivaju poduzeća?

Cilj je omogućiti poduzećima pokretanje i olakšavanje poslovanja, rasta, inovacija i ravnopravnog tržišnog natjecanja.

Bijela knjiga o umjetnoj inteligenciji

Predstavljenom Bijelom knjigom, Europska komisija predviđa okvir za pouzdanu AI koji se temelji na izvrsnosti i povjerenju. Cilj je u partnerstvu s privatnim i javnim sektorom mobilizirati resurse duž cijelog vrijednosnog lanca i stvoriti prave poticaje za brže uvođenje umjetne inteligencije, među ostalim u malim i srednjim poduzećima. To znači suradnju s državama članicama i istraživačkom zajednicom radi privlačenja i zadržavanja kadra.

Javno savjetovanje je otvoreno do 31. svibnja 2020.

više informacija

Europska strategija za podatke

Cilj je europske podatkovne strategije osigurati da EU postane uzor i predvodnik u društvu koje je iskoristilo moć podataka. U tu je svrhu predviđena uspostava istinskog europskog podatkovnog prostora, tj. jedinstvenog tržišta podataka kako bi se oslobodio potencijal neiskorištenih podataka i omogućio njihov slobodan protok unutar Europske unije i među sektorima, što će koristiti poduzećima, istraživačima i javnim upravama.

U tijeku je prikupljanje komentara na predloženi tekst Strategije.

više informacija

Europski okvir interoperabilnosti

Interoperabilnost je ključan čimbenik za ostvarenje digitalne transformacije. Upravnim
tijelima omogućuje da između sebe i s građanima elektronički razmjenjuju smislene
informacije na način koji je razumljiv za sve uključene strane.

više informacija

Na bazi njih te referentnih arhitektura, otvorenih standarda i svjetskih metodologija, moguće je za pojedine gospodarske grane razviti model pametnih industrija te ubrzati i ojačati gospodarski razvoj, s velikim učincima na:

  1. rast BDP-a,
  2. zadržavanje talenata u Hrvatskoj,
  3. rast zaposlenosti i
  4. rast standarda.